Tường leo dây Ecopark

Xây dựng


Ecopark là một khu đô thị sinh thái nằm trong khu vực nội thành đang trong quá trình phát triển. Được chia thành 9 giai đoạn thi công, khu đô thị này dự kiến sẽ hoàn thành trong 18 năm và trải dài trên một diện tích 500 ha. Và kế hoạch xây dựng một bức tường leo núi trong công viên giải trí của đô thị này cũng đã được ấn định.
Địa điểm: Trung tâm Kolorado, Ecopark, Bát Tràng. Diện tích bề mặt tường leo: 70m2.
Hệ thống công trình: tường leo dây (top-rope), vật liệu trong nước. Hợp tác với Homa Architects.