Yersin international French school

Trong nhà


Để đáp ứng yêu cầu của Bộ giáo dục Pháp về việc đẩy mạnh hoạt động leo núi trong nhà trong các chương trình giáo dục trong trường học, Trường quốc tế Pháp Yersin (LFAY) đã hợp tác với Vietclimb để đào tạo bộ môn leo núi cho học sinh lớp 3, lớp 5, lớp 11 và lớp 12 của trường. Tất cả các chương trình giảng dạy đều được thiết kế bởi các huấn luyện viên leo núi giàu kinh nghiệm (Brevet d’Etat, được cấp chứng chỉ về leo núi đá tại Pháp), các hướng dẫn viên và quản lý có trình độ (chứng chỉ của Liên đoàn leo núi thể thao Pháp và Tiêu chuẩn Leo núi quốc gia Singapore). Các lớp học đều tuân theo một trình tự: khởi động, nhắc lại các quy định về an toàn, nhắc lại các kỹ thuật và hoạt động đã học ở bài trước, trò chơi leo núi cho học sinh lớp dưới, hoạt động cho học sinh lớp trên, đường leo hiện tại, vận động nâng cao thể lực (không bắt buộc), dãn cơ.

Client Khách hàng RMIT, HIS, BVIS, SIS, Concordia IS, Wellspring IS, BUV, Apollo, CNR, Trường mẫu giáo Mặt Trời Thế Giới, Trường mẫu giáo System’s LiIle House.