Posted by IN / 0 responses

Chuỗi thử thách VietClimb 2016

17 March 2016

Năm 2016 của bạn thế nào? Năng động. Tràn nhựa sống. Mạnh mẽ. Đầy cảm hứng. Xin giới thiệu chuỗi #thửthách2016, nơi VietClimb và bè bạn tham gia những thử thách thể lực, trí tuệ, thể thao và ngoài trời. 2016 sẽ không phải là năm của vùng an toàn, thứ quen làm, hay những giới hạn. Ai cũng có Everest, Fansipan hay đỉnh núi của riêng mình để chinh phục.
Bạn sẵn sàng chấp nhận thử thách chứ? Cùng với VietClimb.

30/1/2016 – CHALLENGE #1 – FANSIPAN RUN (3,143m). SUMMIT: 4h10. ROUND TRIP: 6h58. 19.8km. WET & FOGGY.

#vietclimb #songlaleo

FSP1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *