Posted by IN / 0 responses

Dịch vụ

13 March 2014

Phòng tập leo núi

Vé vào cửa theo lượt, thẻ thành viên, các lớp học leo núi cơ bản, lớp học leo núi nâng cao, tổ chức các cuộc thi leo núi, tổ chức sinh nhật, sự kiện.
Tổ chức các hoạt động xây dựng kết nối nhóm, chương trình nghiên cứu, trại hè.

Leo núi ngoài trời

Tổ chức các chuyến đi leo núi ngoài trời ở Hữu Lũng, Cát Bà và Quốc Oai. Các lớp học cơ bản về leo núi ngoài trời, các đường leo núi thể thao cơ bản, leo dẫn đường/ lớp học giữ dây, các đường leo núi nhiều chặng.
Tổ chức sự kiện, các chuyến đi dã ngoại cho công ty.

Xây dựng tường leo núi

 Thiết kế, quản lý dự án, thi công lắp dựng, vận hành và hướng dẫn về an toàn, thiết lập đường leo, đào tạo và bảo trì.

Phân phối thiết bị

Chúng tôi là nhà phân phối thiết bị chính thức của PETZL, Entre-Prises, Beal, Mad Rock, Climbskin. Cung cấp thiết bị kỹ thuật phục vụ leo núi thể thao và các thiết bị chuyên nghiệp trong công nghiệp khi làm việc trên cao và cứu hộ.