Posted by IN / 0 responses

Bảng giá

13 March 2014


 • Khách lẻ

 • Vé Giờ Vàng (9h – 17h; t2-t6): 180 K
 • Vé lượt (17h – 22h): 180 K
 • Thẻ bấm 10 lượt: 1,600K
 • Lớp học theo nhóm (30 p): 350 K
 • 4 Lớp học theo nhóm (1h): 1,200K
 • 8 Lớp học theo nhóm (1h): 2,200K
 • Leo núi ngoài trời

 • Quốc Oai (nửa ngày, tối thiểu 2 người): na/người
 • Hữu Lũng (01 ngày, tối thiểu 4 người): 1,800K/người
 • Hữu Lũng (tour cố định) : 1,300K/người
 • Cát Bà (tour cố định): na/người
 • Lớp học cá nhân: Liên hệ
 • Tổ chức cá nhân

 • Thử thách doanh nghiệp: 350K/ng/1h
 • Xây dựng nhóm: 300K/person/1.5hr
 • Tiệc sinh nhật trẻ em: 250K/child/
 • Các hoạt động sau giờ học: 200K/student
 • Chương trình dã ngoại (các chuyến đi thực tế, xây dựng nhóm): Liên hệ