Posted by IN / 0 responses

Giới thiệu

13 March 2014

 VietClimb hướng tới thúc đẩy lối sống lành mạnh, tác động tích cực tới xã hội,
để lại ảnh hưởng ít nhất tới môi trường, để bảo vệ không gian sống quanh mình và không gian vùng núi mà cộng đồng leo núi khai thác

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP


Leo núi, hay leo khối đá (bouldering), trong nhà là loại hình leo núi thể thao dễ gặp nhất, đòi hỏi trang thiết bị tối thiểu. Đọc thêm các câu hỏi thường gặp tại đây.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI


VietClimb mong muốn bảo vệ một quyền cơ bản cho mọi trẻ em là quyền được vui chơi và luyện tập thể thao,
không phân biệt nguồn gốc xuất thân và điều kiện gia đình.