Vietclimb Bouldering Cup 2016

Ngày 21 tháng 11 năm 2016 -16h35, được tổ chức bởi Vietclimb. Vietclimb Bouldering Cup là cuộc thi leo núi nhân tạo thể quốc gia được tổ chức lần đầu vào năm 2011. Sau 6 năm đây vẫn là cuộc thi leo núi phổ biến nhất tại Vietnam. Các nhà […]

Cuộc thi leo núi đá 2014

Yersin international French school

Để đáp ứng yêu cầu của Bộ giáo dục Pháp về việc đẩy mạnh hoạt động leo núi trong nhà trong các chương trình giáo dục trong trường học, Trường quốc tế Pháp Yersin (LFAY) đã hợp tác với Vietclimb để đào tạo bộ môn leo núi cho học sinh […]

Xây dựng đội nhóm cho Navigos

Tập đoàn Navigos bao gồm trang tuyển dụng online lớn nhất VietnamWorks và Navigos Search, công ty tuyển dụng lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam. Navigos đã yêu cầu chúng tôi thiết kế một chương trình xây dựng đội nhóm (team-building) tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, xác […]